Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar SIA Rīgas meži ir īstenojis kārtējo Mežaparka labiekārtošanas projektu. Pagājušajā piektdienā, Latvijas galvaspilsētas 815. gadu jubilejas svinību pirmajā dienā, tika atklāts jauns, daudzfunkcionāls laukums ar āra trenažieriem un sporta vingrošanas rīkiem.

Jaunais sporta laukums atrodas starp populāro Bērnu rotaļu pilsētiņu (arī tā ir Rietumu Bankas labdarības fonda un pašvaldības struktūru sadarbības rezultāts) un Zaļo teātri. Jaunie sporta rīki un trenažieri ir īpaši, jo daļu no tiem var izmantot cilvēki ar funkcionāliem kustību traucējumiem, kā arī cilvēki ratiņkrēslos. Pie katra trenažiera atrodas instrukcija ar skaidrojumiem par pieļaujamo slodzi un vingrojumu pareizu izpildi. Pie tam ir padomāts ne tikai par pieaugušajiem – jaunajā laukumā izvietoti arī trenažieri bērniem, tādēļ kopā sportot var visa ģimene.

“Mežaparka daudzfunkcionālā sporta laukuma izveides darbi turpinājās divus gadus,” stāsta SIA “Rīgas meži” Mežaparka nodaļas vadītāja Elga Zēģele. “Šogad tie tika pabeigti: uzstādījām četrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredzētos trenažierus, kā arī 3–6 gadīgiem bērniem un pieaugušajiem paredzētu sporta rīku grupas. Pateicamies Rietumu Bankai par atbalstu projekta realizēšanā. Tagad šīs iniciatīvas dēļ parkā ir radušās jaunas iespējas aktīvai atpūtai un veselības nostiprināšanai.”

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna atzina: “Banka patiesi priecājas par faktu, ka pēdējos gados gan ar pašvaldības, gan ar privātā biznesa atbalstu aktīvi tiek īstenoti projekti, kuri paredz aktīvās atpūtas un sporta nodarbību iespējas svaigā gaisā. Tomēr Latvijā šobrīd gandrīz nekur nav publiski pieejamu specializētu trenažieru, kas būtu paredzēti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai gan, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, iespējams, tieši par šiem cilvēkiem vajadzētu padomāt pirmkārt. Atklājot pirmo šādu laukumu Mežaparkā, mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību šai problēmai.”

12.08.2016. Kultûras un atpûtas park⠓Meþaparks” notiks jauna daudzfunkcionâla trenaþieru laukuma atklâðana, kurâ ir uzstâdîtas vingroðanas iekârtas cilvçkiem ar funkcionâliem kustîbu traucçjumiem, tai skaitâ cilvçkiem ratiòkrçslos.

Jāatzīmē, ka Rietumu Bankas labdarības fondam šis nebūt nav pirmais projekts, kura ietvaros pilsētas vide ir kļuvusi pieejamāka pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti, arī ar kustību traucējumiem. Daudzus gadus viena no fonda prioritātēm ir cilvēku ar ierobežotām spējām sadzīves un izglītības iespēju uzlabošana, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšana, interesantu brīvā laika pavadīšanas un veselības nostiprināšanas iespēju paplašināšana.

Fonds īpaši atbalsta ar aktīva dzīvesveida popularizēšanu saistītus projektus, sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Ar fonda atbalstu ir iekārtoti daudzi sporta un rotaļu laukumi, kā arī izremontētas vairākas sporta zāles. Par fonda piešķirtajiem līdzekļiem skolām, internātskolām un specializētajām biedrībām katru gadu tiek iepirkti sporta rīki un iekārtas. Ar fonda atbalstu ir iekārtotas velosipēdu novietnes; bērniem no nabadzīgām un nelabvēlīgām ģimenēm fonds apmaksā atpūtu sporta nometnēs.

Pagājušajā gadā Rietumu Bankas labdarības fonds ierīkoja īpašu rotaļlaukumu Strazdumuižā – Rīgā, kurā dzīvo cilvēki ar redzes traucējumiem un kur atrodas arī speciāla internātskola. Pirms gada fonds uzsāka sarunas un sadarbību ar rehabilitācijas centru “Vaivari” par atpūtas zonas ierīkošanu bērniem, jo līdz šim tādas nav bijis, neskatoties uz to, ka daudzi bērni rehabilitācijas centrā atrodas dienām un pat nedēļām ilgi. Līdz šī gada septembrim turpināsies rotaļlaukuma labiekārtošana – arī šis laukums būs paredzēts bērniem ar balsta un kustību aparāta traucējumiem, tostarp arī tiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Vaivaru bērnu laukuma izveidošanas patronese ir valsts pirmā lēdija, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējone.

Ar Mežaparku Rietumu Bankas labdarības fondu saista cieša sadarbība. “Mūsu sadarbību uzsākām 2008. gadā,” stāsta I. Šīnas kundze. “Toreiz ar Rietumu Bankas atbalstu 1,5 ha platībā tika izveidota viena no Latvijas plašākajām un daudzveidīgākajām Bērnu pilsētiņām. Tobrīd tā bija lielākā visā valstī. Šobrīd Mežaparka bērnu sporta un rotaļu laukums aptver gandrīz desmit funkcionālās zonas, ierīkotas vairāk nekā 50 dažāda līmeņa atrakcijas un trenažieri ar rotaļu un attīstošiem elementiem, ko var izmantot gan bērni, gan viņu vecāki.”

Mežaparks aktīvi attīstās, ar katru gadu kļūstot aizvien populārāks kā rīdzinieku aktīvas atpūtas vieta. Šeit notiek daudzi publiski pasākumi – bezmaksas nūjošanas, skriešanas un fitnesa nodarbības, treneru vadībā notiek gatavošanās maratoniem. Mežaparku labprāt apmeklē ne tikai rīdzinieki – arī pilsētas viesiem tā jau sen ir nozīmīga apskates vieta.

Beidzot arī Liepājas Neredzīgo Sporta klubs „Ezerkrasts” var lepoties ar Eiropas līmeņa profesionālu šovdauna (showdown) spēles galdu. Līdz šim kluba entuziasti izmantoja pašdarinātu galdu, taču tagad, pateicoties Rietumu bankas labdarības fonda un Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes finansiālam atbalstam, ir iegādāts Čehijā darināts šovdauna galds.

Šovdaunu 1960. gadā izgudroja kanādietis Džo Luiss. Pašlaik to spēlē Āzijā, Amerikā un Eiropā. Spēle, kopš to izklaides nolūkos spēlēja 1984. gada Paralimpiskajās spēlēs Longailendā, Amerikā, ir vērā ņemami attīstījusies.

Šovdaunu spēlē divi cilvēki uz galda, kas aprīkots ar diviem vārtiem (vārtu bedrītēm) galda galos. Spēles mērķis ir ar nūju iesist bumbiņu pretinieka vārtos, sitot to pa galda virsmu zem centrālā aizslietņa, netrāpot pa sānu sienām.

Kluba “Ezerkrasts” biedru starpā šovdauns ir kļuvis par visnotaļ iemīļotu sporta veidu un netiek laista garām neviena iespēja, lai piedalītos sacensībās. “Ezerkrasta” kontā ir ne mazums godalgu, kā 1., tā arī 2. un 3. vietas. Savukārt sporta kluba vadītājs Raimonds Briežkalns Latvijas mēroga čempionātā šovdaunā ieguvis augsto 2. vietu. Šobrīd Liepājas pilsētu šovdaunā pārstāv 5 aktīvi komandas dalībnieki, tostarp, viena daiļā dzimuma pārstāve. Iespējams tieši viņi, veiksmīgi izturot Latvijas Neredzīgo sporta savienības rīkoto šovdauna finālu, kas šogad oktobrī norisināsies Rīgā, dosies uz atklāto čempionātu Čehijā.

Liepājas Neredzīgo sporta klubs „Ezerkrasts” darbojas jau kopš 1994. gada. Katru gadu sporta klubā notiek dažādi sporta pasākumi un turnīri. Sporta klubā iespējams spēlēt dažādas galda spēles (šahs, dambrete, domino, galda teniss – šaudauns, novuss u.c.), ir arī darti, vieglatlētika, tandēmu riteņbraukšana un fiziskās veselības uzlabošanas un nostiprināšanas nodarbības.

Liepājas Neredzīgo sporta klubs “Ezerkrasts” ir atvērts ik darba dienu no plkst. 09:00 – 17:00 un laipni aicina ikvienu interesentu nākt un izmantot kluba piedāvātās iespējas.

Pagājušā gada nogalē Rietumu Bankas labdarības fonda valde pašvaldībām piedāvāja kopīgi sadarboties, īstenojot Latvijas pilsētās un ciematos pilsētvides labiekārtošanas un attīstības projektus un ilgi lolotas idejas, kuras atliktas malā un nav realizētas nepietiekama finansējuma dēļ.

Fonda valde, izskatot vairāk kā 100 iesūtītos projektus, nolēma šogad atbalstīt netipiskas idejas pilsētvides uzlabošanai, kuru īstenošanai pašvaldībām tuvākajā laikā, visticamāk, līdzekļi neatradīsies.

Viena no iecerēm, kuras šajā projektu konkursā atbalstīja fonds – pilsētas pulksteņa izgatavošana un uzstādīšana Krāslavas pilsētā Latgalē.

Krāslavas iedzīvotāji atceras, ka kādreiz pilsētas pulkstenis darbojās Sv. Ludviga laukumā pie pasta, taču tehnisku iemeslu dēļ bijušā pulksteņa atjaunošana izmaksātu ļoti dārgi, arī tā vizuālais izskats jau ir novecojis. Zemes gabals, uz kura vecais pulkstenis kādreiz tika uzstādīts, nepieder pašvaldībai, tāpēc tika meklēti jauni risinājumi pulksteņa izvietošanai. Ņemot vērā, ka pilsētas centrā esošā Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca ir valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija neļāva pulksteni izvietot Baznīcas un Vienības ielu krustojumā, Sv. Ludviga laukumā pretī baznīcai, tāpēc tika nolemts uzstādīt jauno objektu turpat netālu – mazajā skvērā Baznīcas un Raiņa ielu krustojumā.

Pirms Krāslavas pilsētas svētkiem notika aktīvs darbs pie jaunā pulksteņa uzstādīšanas, lai kopīgiem spēkiem iecerētā ideja varētu priecēt pilsētas viesus un iedzīvotājus.

Pulksteņa dizains tika izstrādāts ar Krāslavai raksturīgajiem koka motīviem, otra tāda pulksteņa nav visā Latvijā.

No 29. jūlija līdz 7. augustam Salacgrīvā notiek 7. Starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls. Tas ir autordarbs – to ir iecerējis un īsteno ievērojams krievu vijolnieks un pedagogs Aleksejs Lundins – Virtuozi Moskvi un Mocarta kvarteta pirmā vijole.

Kā katru gadu, festivāla laikā notiek meistarklases, kurās ir aicināti piedalīties mūzikas skolu audzēkņi. Meistarklašu norisi atbalsta Rietumu Bankas labdarības fonds.

Muzikālās meistarklases ir festivāla programmas unikāla sastāvdaļa, tās vada izcili Latvijas un ārvalstu pedagogi. Ar jaunajiem mūziķiem šogad sadarbojas vijolnieki Aleksejs Lundins (Krievija) un Anna Kandinska (Austrija), pianisti Vsevolods Dvorkins (Itālija) un Marianna Aivazova-Livafinu (Spānija), altists Ēriks Venbo Ksu (Vācija), čellists Ivars Besprozvanovs (Latvija).

Festivāls veiksmīgi notiek jau septiņus gadus. Viens no tā mērķiem ir klasiskās mūzikas popularizēšana un tās daudzpusības atklāšana. Jaunie mūziķi, kuri šobrīd studē mūziku un apgūst tās izpildīšanas prasmes, uzaicināto profesoru vadībā var uzzināt par jaunākajām pasaules un Eiropas tendencēm, uzlabot savu muzikālo sniegumu un gūt nenovērtējamu pieredzi, sadarbojoties ar izciliem pedagogiem.

Katru gadu bērni un jaunieši ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm, desmit dienas dzīvo Salacgrīvā un apmeklē nodarbības īpašā mūzikas nometnē. Šogad meistarklases apmeklēs 52 jaunie mūziķi. Katrā meistarklasē dalībnieki individuālās nodarbībās kopā ar pasniedzēju pilnveido kopīgi izvēlēta skaņdarba izpildījumu un apgūst mūzikas meistarības noslēpumus. Festivāla jaunie dalībnieki ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī var klausīties izcilu klasiskās mūzikas izpildītāju koncertus.

Festivāla atklāšana notika 30. Jūlijā ar krāšņu koncertu. Tajā uzstājās Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga un vijolnieks Aleksejs Lundins. Pie diriģenta pults – K. Staņislavska un V. Ņemiroviča-Dančenko Maskavas akadēmiskā muzikālā teātra galvenais diriģents Fēlikss Korobovs. Festivāla laikā katru gadu notiek vairāki unikāli koncerti, kuros ir iespēja uzstāties arī pedagogiem un meistarklašu audzēkņiem. Svētdiena, 7.augusts ir festivāla pēdējā diena, kad būs iespēja apmeklēt festivāla meistarklašu audzēkņu koncertu, bet vakarā noslēguma koncertu Salacgrīvas pilskalnā.

2015. gada novembrī Jauniešu koris BALSIS pārliecinoši pārstāvēja Latvijas un Eiropas kormūziku 1. Āzijas un Klusā okeāna valstu Pasaules koru Expo, kas norisinājās Ķīnā, Makao. Šai dalībai sekoja jaunais uzaicinājums piedalīties prestižajos koru festivālos Ķīnā un Taivānā.

No 26. jūlija – 7. augustam BALSIS koncertēs Ķīnas 13. Starptautiskajā koru festivālā (CIFC) un IFCM kormūzikas konferencē Pekinā http://en.cicfbj.cn/ un 16. Starptautiskajā koru festivālā (TICF16) Taipejā http://www.ticf.tw/. Ņemot vērā starpkultūrus notikumu un sadarbības attīstību, kas notiek arvien aktīvāk, kora dalība abos starptautiskajos notikumos ir neatsverama iespēja pastiprināt pasaules interesi par mūsu valsts kormūzikas tradīcijām. Tādējādi tiks noturēta pasaules uzmanība latviešu kormūzikai, kas ievērojami pieauga pēc 8. Pasaules koru olimpiādes Rīgā un turpinās augt ar 1. Starptautisko Baltijas jūras koru konkursu septembrī Jūrmalā, kā arī 3. Eiropas koru olimpiādi un Nāciju Grand Prix 2017. gadā Rīgā.

Kopumā Āzijas tūrē BALSIS sniegs 9 koncertus, kā arī meistarklases. Kā ierasts kora ārzemju uzstāšanās reizēs tiek dziedāta latviešu mūzika, gan oriģināldarbi, gan tautasdziesmu apdares, kas ļauj klausītājiem tuvāk iepazīt latviešu valodu un kultūru. Šoreiz sagatavotajā programma iekļauti – Emilis Melngailis, Emīls Dārziņš, Jāzeps Vītols, Imants Ramiņš, Pēteris Vasks, Raimonds Pauls, Pēteris Butāns, Ēriks Ešenvalds, Pēteris Plakidis, Juris Vaivods, Emīls Rusovs, kā arī pasaules mūzikas klasiķi Johanness Brāmss, Veljo Tormiss. Klausītājiem tiks piedāvāts arī Riharda Dubras jaundarbs.

Jauniešu kora BALSIS dziedātāji un Ints Teterovskis no sirds pateicas atbalstītājiem, kas darījuši iespējamu mūsu dalību abos starptautiskajos festivālos Āzijā, tajā skaitā Rietumu Bankas labdarības fondam.