Atbalsta pieteikums

Lai projekts tiktu izskatīts, to nepieciešams iesniegt saskaņā ar projekta pieteikuma formu. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma formu kopā ar pielikumiem nepieciešams nosūtīt: Nākotnes Atbalsta fonds, Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013. Vai nosūtīt uz e-pastu: [email protected].

Lūdzam ņemt vērā, ka projekti, kuri tiek saņemti mazāk kā mēnesi līdz projekta realizācijai, netiek izskatīti.

Vadlīnijas projektu izvērtēšanā:

  • projekta nepieciešamības pamatojums
  • skaidrs un izprotams gala rezultāts
  • pārskatāms un detalizēts projekta budžets
  • adekvāts finanšu līdzekļu izlietojums
  • projekta organizatoru ieinteresētība projekta īstenošanā, nevis personīga labuma gūšanā
  • kultūras un mākslas joma - projektam jābūt ilgtspējīgam, oriģinālam un intelektuāli piesātinātam
  • sociālā joma - projektam jārisina sabiedrības kopumā vai atsevišķu tās grupu problēmas, kā arī jāpiesaista sabiedrības uzmanība šīm problēmām.

Mēs vienmēr esam atvērti jaunām skaistām un oriģinālām iniciatīvām, vienmēr esam atvērti risināt sasāpējušus jautājumus!

Mēs neatbalstām:

  • biznesa projektus
  • projektus, kuru īstenošanas vieta ir ārpus Latvijas robežām
  • lielus masu pasākumus, kas paredzēti plašai mērķauditorijai

Atskaite

1. Aizpildīt parakstīta .edoc faila veidā NAF mājaslapā, pievienojot atskaites dokumentus.

2. Lejuplādēt vai izdrukāt, parakstīt manuāli, pievienot atskaites dokumentus, ieskanēt, un atsūtīt elektroniski uz [email protected] vai pastā.

Lejupielādējiet veidlapu un iesniedziet aizpildīto veidlapu, izmantojot zemāk esošo kontaktu formu.