Par fondu

2007. gada 13. aprīlī ar mērķi veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu, Rietumu Banka nodibināja savu labdarības fondu.

Visus šos gadus “Rietumu Bankas labdarības fonds” ir bijusi pilnībā neatkarīga organizācija, kas ļauj mums patstāvīgi noteikt prioritātes, izvērtēt un atbalstīt tos projektus, kurus mēs uzskatām par svarīgiem un aktuāliem.

Ar fonda palīdzību tika atbalstīti vairāki simti projektu tādās jomās kā veselības aprūpe, tajā skaitā bērnu medicīna, palīdzība sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, kultūra, izglītība, veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana u.c.

2020. gadā fonda nosaukums ir mainīts uz “Nākotnes Atbalsta fonds”.

Fondam ir šādas darbības prioritātes:

 • sociālo problēmu risināšana
 • veselības aprūpes kvalitātes celšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana
 • izglītības pieejamības nodrošināšana
 • zinātnes attīstības sekmēšana
 • kultūras un mākslas dzīves pieejamības sabiedrībai paplašināšana
 • vides aizsardzība
 • veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana bērniem un jauniešiem
 • talantīgu bērnu un jauniešu iesaiste kultūras pasākumos
 • fizisko un sporta aktivitāšu daudzveidības pieejamība, bērnu un jauniešu iesaistīšana tajās.

Pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu, mēs turpmāk rūpīgi sekojam projekta realizācijai ar mērķi, lai piešķirtais finansējums tiktu izmantots maksimāli efektīvi.

Pārvalde

Rekvizīti

Nodibinājuma “Nākotnes Atbalsta fonds” dibinātājs ir AS “Rietumu Banka”.

Fonda padome:

 • Arkādijs Suharenko, Padomes priekšsēdētājs
 • Jeļena Buraja, Padomes locekle
 • Elīna Suharenko, Padomes locekle

Fonda valde:

 • Inga Šīna, Valdes priekšsēdētāja
 • Sergejs Grodņikovs, Valdes loceklis
 • Žoržs Tikmers, Valdes loceklis

Nodibinājums “Nākotnes Atbalsta fonds”
Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013
Reģ. Nr.: 40008114048

AS Rietumu Banka Konts: LV47 RTMB 0000 6008 0404 5
Kods: RTMBLV2X

Kontaktinformācija:
Tālr.: 67020569
E-pasts: [email protected]