Konkursā “Latvijas sakrālais mantojums” finansējumu saņems septiņas baznīcas

Noskaidrotas Latvijas baznīcas, kas projekta konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, saņems atbalstu Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanai un restaurācijai.

Šajā 2018.gadā, kas ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, žūrijas komisija nolēma piešķirt finansējumu septiņām Latvijas baznīcām.

Šogad konkursa ietvaros atbalstu saņems Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca, kas finansējumu plāno izmantot kanceles restaurācijai, Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca, kurai tiks restaurētas altārgleznas un sakristejas logi, Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca – atbalsts tiks izmantots baznīcas ārdurvju restaurācijai, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle, kas savā konkursa pieteikumā norādījusi, ka vēlas atjaunot katedrāles sienas gleznojumu. Tāpat konkursa ietvaros tiks atbalstīts Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, kuram nepieciešama logu restaurācija, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca – finansējums tiks izmantots baznīcas sakrālo priekšmetu uzglabāšanas skapja restaurācijai. Savukārt Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā tiks restaurēta ”Jēzus Ģetzemanes dārzā” glezna.

Konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” noris jau septīto gadu un tā pastāvēšanas laikā atbalstu restaurācijas darbiem līdz šim jau ir saņēmušas vairāk nekā 40 baznīcas, finansējumu saņemot tādiem nolūkiem kā vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurācijai, neatliekamiem remonta darbiem, kupolu un baznīcas gaiļu restaurācijai u.c. Žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji, konkursa ietvaros izskata pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi un neatliekamiem remonta darbiem. Kopējais konkursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 EUR.

Šogad Rietumu Bankas labdarības fonda un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas organizētais konkurss ir daļa no Eiropas Kultūras mantojuma gada, kā uzmanības centrā ir kultūras mantojums, tā daudzveidība un vērtības.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply