Valsts šogad atbalstīs 100 bērnus ar autismu

Kopš pērnā gada beigām 72 bērni ar autiskā spektra traucējumiem saņēmuši valsts atbalstu uzturošajām terapijām. Šogad palīdzību plānots sniegt 100 bērniem. Vecāki norāda – tas ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī svarīga apziņa, ka bērns nav atstāts viens.

Pērnā gada beigās Bērnu slimnīcas fonds ar Labklājības ministrijas finansējumu uzsāka pilotprojeku, kurā par valsts līdzekļiem bērni ar autiskā spektra traucējumiem var uzsākt rehabilitāciju pie dažādiem bērnam vajadzīgiem speciālistiem.

Kopš pilotprojekta sākuma valsts atbalstu saņēmuši 72 bērni. Šogad kopumā paredzēts palīdzību sniegt 100 bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Lai gan rindā palīdzību gaida vairāk nekā 160 bērnu, ne visi pie atbalsta var tikt. Noteikumos teikts, ka bērnam jābūt līdz 7 gadu vecam un obligāti izgājušam agrīnās intervences programmu ārstniecības iestādē.

Nākotnes Atbalsta fonds jau kopš darbības sākuma ir atbalstījis daudzus ar bērnu veselības uzlabošanu saistītus projektus. Viens no tiem ir ilggadēja sadarbība ar 2012.gadā dibināto biedrību „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, kur pieejami gan dažādi speciālisti, gan notiek dažādas terapijas un pasākumi. Rēzeknē un Rēzeknes novadā ir vairāk nekā 50 ģimeņu, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, tāpēc nepieciešams atbalsts dažādu aktivitāšu organizēšanā, lai palīdzētu bērniem atveseļoties un gūt pozitīvas emocijas.

Diemžēl ir jāsecina, ka pašvaldības un valsts finansējums ir nepietiekams kvalitatīvai paredzēto aktivitāšu īstenošanai, jo nepieciešams pašiem algot speciālistus, kuri vadīs nodarbības, bez tam telpa ir jāiekārto bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai. Šos mērķus biedrībai palīdz īstenot mūsu fonds, katru gadu piešķirot finansējumu dažādu projektu īstenošanai.