Jau vienpadsmito gadu noris jauno talantu konkurss

Arī šogad Ineses Galantes fonds sadarbībā ar Nākotnes Atbalsta fondu īsteno projektu „Ineses Galantes talanti”. Katru gadu tiek rīkots konkurss jaunajiem izpildītājmāksliniekiem, kurš norit četrās kategorijās – vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle. Konkursa galvenie uzdevumi ir atklāt jaunos, talantīgos izpildītājmāksliniekus, aktivizēt bērnu un jauniešu interesi par mūziku un kultūras norisēm, atbalstīt jauno mākslinieku profesionālās aktivitātes, virzīt to turpmāko attīstības procesu mākslā un nodrošināt praktisko skatuves pieredzi, kā arī motivēt tālākām studijām izvēlētajā mūzikas virzienā. Katru gadu konkursā piedalās līdz 300 dalībniekiem, un par savu favorītu tiešsaistē balso vairāk nekā 70 000 klausītāju no visas pasaules.

Dalībai konkursā piesakās Latvijā dzimuši talanti gan no Latvijas, gan arī no citām pasaules valstīm (Francijas, Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, Krievijas, Vācijas, u.c.). Ineses Galantes fonds, sekojot kultūrpolitikas nostādnēm “Radošā Latvija”, īpašu vērību velta kultūras institūciju un mediju piesaistei ar mērķi nodrošināt kultūras pasākumu auditorijas paplašināšanos un dažādu sabiedrības slāņu integrāciju ar mūzikas palīdzību.

Konkursa saikne ar profesionālajām organizācijām un vadošo mūzikas augstskolu Latvijā nodrošina iespēju jaunatklātos talantus ievirzīt efektīvākajā profesionālās attīstības gultnē. Ņemot vērā kultūrpolitikas nostādnēs norādīto nozares situācijas vājo pusi – zemo atalgojumu kultūras nozarē strādājošiem un neadekvāti novērtētu izcilību kultūrizglītībā – Ineses Galantes fonds papildus jauno talantu atbalstam par prioritāru vērtību uzskata konkursa dalībnieku pedagogu stimulēšanu. Konkursa dalībnieku pedagogiem tiek nodrošinātas iespējas piedalīties tālākizglītības lekcijās, kā arī citos fonda organizētos pasākumos.

Informācija par pieteikšanos: www.inesesgalantestalanti.lv