NAF vadītāja Inga Šīna ievēlēta Sabiedriskā labuma komisijā

Nākotnes Atbalsta fonda (NAF) valdes priekšsēdētāja Inga Šīna ar Ministru kabineta lēmumu ir atkārtoti apstiprināta Sabiedriskā labuma komisijas jaunā sastāvā.

Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura izvērtē biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju darbību atbilstoši sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī to mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, un sniedz par to atzinumus Valsts ieņēmumu dienestam.

Inga Šīna ir strādājusi komisijā no 2020. gada, piedaloties visu būtisku lēmumu pieņemšanā komisijas iepriekšējā sastāvā.

Kā atzīmē Inga Šīna: “Vairākus gadus darbojoties komisijā, esmu pārliecinājusies, ka ir ļoti pareizi līdzas valsts pārvaldes pārstāvjiem iekļaut tajā labdarības jomā strādājošu biedrību un fondu vadītājus. Mūsu praktiska pieredze ļauj pilnīgāk un dziļāk izvērtēt sabiedriskā labuma organizāciju darbības nianses, rast risinājumus jaunās un nestandarta situācijās, tādejādi pilnveidojot un attīstot šo jomu.

Tāpat būtiski ir pareizi noteikt prioritātes, jo sabiedriskā labuma organizāciju loma pakāpeniski mainās līdz ar kopējo sabiedrības materiālā labklājības līmeņa celšanos. Arvien lielāka loma tajā būs izglītībai, kultūrai, sporta aktivitātēm – visam tam, kas palīdz veidot spējīgāku, veselīgāku, izglītotāku nāciju, attīstīties talantiem un tādejādi vairot visas  mūsu valsts potenciālu”.

Sabiedriskā labuma komisiju jaunā sastāvā ir 12 locekļi, tās priekšsēdētājs ir Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks Mārtiņš Kalniņš. Komisija ir iekļauti arī Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  Labklājības ministrijas, Uzņēmumu reģistra, biedrību un citu organizāciju pārstāvji.