Talka Strazdumuižas neredzīgo kopienā

Šo sestdien, 22. aprīlī, Lielā talka notiks arī Strazdumuižas neredzīgo kopienā, ko regulāri atbalsta mūsu fonds.

Sadarbībā ar Rietumu Banku, kas ir Nākotnes Atbalsta fonda dibinātājs, organizējam talku, kuras laikā neredzīgo kopienas teritorijā Rīgā, Juglā, tiks savāktas pērnās lapas un atjaunoti soliņi – ir plānots nomainīt vecos dēļus pret jaunajiem un skaisti nokrāsot tos.

Talkā piedalīsies Rietumu Bankas un Nākotnes Atbalsta fonda darbinieki kopā ar saviem ģimenes locekļiem.

Strazdumuižas kopiena atrodas Juglas ezera krastā un ietver dzīvojamo māju kvartālu, kur dzīvo neredzīgie un vājredzīgie cilvēki, īpašu vidusskolu – vienīgo mācību iestādi valstī, kur tiek nodrošināts pielāgots mācību process, pirmsskolas izglītības iestādi, speciālu bibliotēku, pielāgotu bērnu rotaļu laukumu un parku, kur var pastaigāties cilvēki ar redzes traucējumiem.

Rīgas Neredzīgo institūts pārceļas uz Strazdumuižu 1884. gadā pēc tam, kad tas no Rīgas rātskunga atraitnes Johannas Karolīnas Pihlavas kā dāvinājumu saņēmis viņas vasarnīcu un kalpu māju. Kopš tā laika Strazdumuižas teritorijā tika iekļautas arvien vairāk ēkas, kas paredzētas tieši neredzīgo cilvēku vajadzībām. 1945.gadā tika atvērta Neredzīgo vidusskola, kura darbojas līdz šim. Savukārt 1963. gadā tika atvērta speciāla Latvijas Neredzīgo bibliotēka.

Nākotnes Atbalsta fonds iepriekšējos gados ir sniedzis palīdzību neredzīgo biedrībām, tostarp Strazdumuižas kopienai.