Sākas pieteikšanās konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Ir sākusies pieteikšanās ikgadējam konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, ko jau desmito reizi sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) rīko Rietumu Bankas dibinātais labdarības fonds – Nākotnes Atbalsta fonds.

Iepriekšējos gados šī konkursa ietvaros tika atbalstīti vairāk kā 60 sakrālie arhitektūras un mākslas pieminekļi visā Latvijas teritorijā, piešķirot līdzekļus to ārējai un iekšējai restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem.

 Šī gada konkurss ir īpašs – tā ietvaros finansējumu plānots piešķirt tieši kustamu sakrālu priekšmetu (objektu) saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai.

Kustamais kultūras mantojums ir vistrauslākā Latvijas kultūras mantojuma daļa, kuras ievērojams apjoms zudis vai iznīcināts iepriekšējās desmitgadēs un ir arī apdraudēts arī mūsdienās, jo ļoti bieži savas sliktās fiziskās saglabātības un savlaicīgi neveikto konservācijas darbu dēļ turpina bojāties. Konkursa mērķis ir spert konkrētus soļus uz to, lai sāktu uzlabot šo situāciju un piesaistīt šim nozīmīgam jautājumam plašu sabiedrības uzmanību.

Konkursa ietvaros savus projektus var iesniegt Latvijā reģistrētas visu konfesiju reliģiskās organizācijas, biedrības, vai citas bezpeļņas organizācijas, kuru īpašumā vai pārvaldījumā atrodas kustami sakrālā mantojuma objekti – valsts  aizsargājami kultūras pieminekļi vai tādi, kuri par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem var kļūt.

Kopējais projektu konkursa finansējums 25 000 eiro, vienam projektam piešķiramais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projektus var iesniegt laika periodā no 2023.gada 3.aprīļa līdz 2023.gada 15.maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Saņemtie projektu pieteikumi tiks izskatīti žūrijas komisijas sēdē, kas tiks sasaukta divu nedēļu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti Nākotnes Atbalsta fonda mājas lapā www.naf.lv un NKMP mājas lapā www.nkmp.gov.lv/lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Pieteikuma veidlapa ir šeit.

Vairāk par konkursu var izlasīt Latvijas avīzē publicētajā rakstā šeit vai mājas lapā.