Georga Timma izstāde muzejā “Rīgas birža”

Ar “Nākotnes atbalsta fonda” atbalstu mākslas muzejā “Rīgas birža” tika atklāta izstāde “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”, kas veltīta šī mākslinieka daiļradei. Georgs Vilhelms Timms ir Rīgā dzimušais Baltijas vācietis, kurš ar laiku ir kļuvis par slaveno mākslinieku un Pēterburgas Mākslas akadēmijas locekli.

Ekspozīcijai tika atlasītas 200 gleznas un grafikas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, 44 keramikas darbi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas, kā arī 19. gadsimta izdevumi no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

Georgs Vilhelms Timms ir dzimis Rīgas birģermeistara Frīdriha Vilhelma Timma ģimenē. 14 gadu vecumā viņš iestājās Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā, kur mācījās batāliju glezniecības klasē. Timma māsa Emilija bija precējusies ar slaveno krievu gleznotāju Kārlu Brullovu.

Georga Vilhelma Timma daudzpusīgais talants veiksmīgi izpaudies dažādās mākslas jomās – stājgrafikā, grāmatu ilustrācijā, glezniecībā un keramikā. Tā kā mākslinieks ir mācījies Sanktpēterburgā, bijis glezniecības akadēmiķis, pavadījis Krievijas imperatoru ceļojumos pa valsti, daudz ceļojis un strādājis Eiropā, izdevis periodisko izdevumu “Русский художественный листок” (“Krievu mākslas lapa”), viņa radošais mantojums ir būtisks Latvijas, Krievijas, kā arī citu Eiropas valstu mākslas vēsturei.

Izstādes koncepcijas pamatā ir vēlme parādīt Timma dzīves un daiļrades svarīgākos aspektus. Ekspozīciju veido šādi tematiskie cikli: “Atgriežoties dzimtenē”, “Ceļojumu iespaidi”, “Krievijā”, “Izdevējdarbība”, “Vācija un eksperimenti keramikā”. Izstādes kuratore Ksenija Rudzīte saka: “Piecu sadaļu saturs atspoguļo mākslinieka radošās personības īpašības – spēju uztvert un attēlot ikdienas dzīves momenta vai vēsturiska notikuma būtību, tēlojuma precizitāti un reālistiskumu, dziļo interesi par dabu un cilvēkiem, arī humoru un ironiju.”

Izstāde turpināsies līdz aprīļa sākumam.