“Gaismas talanti” pateicas “Nākotnes Atbalsta fondam”

Šovasar “Nākotnes Atbalsta fonds” ir atbalstījis biedrības “Gaismas talanti” projektu un piešķīris finansējumu kristīgai vasaras nometnei “Gaismas talanti 2021”, kura ir speciāli organizēta bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Nometne norisinājās no 26. līdz 31. jūlijam Ērgļu novadā. Bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem no trūcīgām ģimenēm bija iespēja piedalīties nometnē bez maksas.

Nesen mūsu fonds ir saņēmis pateicības rakstu un vēstuli no nometnes organizatoriem, kurā ir stāstīts kā bērni pavadīja vasaras brīvlaiku. Publicējam dažus fragmentus no šīs jaukas vēstules:

“Nometne norisinājās no 2021. gada 26. līdz 31. jūlijam ļoti gleznainā vietā Vidzemes centrālajā augstienē – nometņu un atpūtas kompleksā “Ērgļa spārni”, kas atrodas 5km no Ērgļiem. Vispirms mēs uzspēlējām iepazīšanās spēli; patīkami, ka šogad mums ir ģimeņu nometne – lielākajai daļai bērnu ar īpašām vajadzībām asistenti ir viņu vecāki. 9 cilvēkiem šī ir pirmā sadarbība ar mūsu biedrību. Pēc tam bija pirmā pelde un sajūsma par to, ka nedēļu dzīvosim tik skaistā vietā, kur guļvieta un peldvieta ir tikai dažu desmitu soļu attālumā.

Nākamās dienas pirmais rīta darbiņš ir rīta rosme ar mūziku. Dziesmas tiek papildinātas ar kustībām un dažādu ritma instrumentu spēlēšanu, tās ir gan latviešu, gan krievu valodā. Pat bērni, kuri pārsvarā ir pasīvi, atdzīvojas un demonstrē lielisku ritma izjūtu. Tad notika rokdarbu nodarbības. Kopdarbā ar vecākiem un asistentiem tika pagatavota no gabaliņiem saliekama galda spēle un gaisa pūķis. Ir prieks redzēt  Stefana progresu: viņš sēž pie galda un iesaistās procesā – zīmē, griež; iepriekšējos gadus viņš to nespēja, tikai staigāja apkārt.

Interesants un mazliet ekstrēms bija pārgājiens uz saimniecību “Griezītes”, kas atrodas ap 4 kilometri no nometnes. “Griezītēs” saimnieko britu pāris Īns un Džoana, kuri audzē alpakas, cērp un pārstrādā to vilnu – filcē, vērpj dziju, ada un runā tikai angliski. Mums atļāva pat ieturēt launagu alpaku aplokā, kas kā atzina saimnieki – tā notika pirmo reizi. Pirmo reizi viņiem, pirmo reizi mums, pirmo reizi alpakām – visiem jauna pieredze!

Ļoti patīkamu pārsteigumu piedzīvojām apmeklējot brāļu Jurjānu muzeju “Meņģeļos”, jo muzeja vadītāja Ieva Vilnīte bija sagatavojusi programmu, kas ideāli atbilda mūsu iespējām. Izcils gids, kurš izjūt un izprot grupu. Pabijām gadsimtos nokvēpušā dūmu pirtī, kūtī un klētī varēja apskatīt un padarboties ar vēsturiskiem darbarīkiem, beigās kopīgi muzicējām.

Nometnes noslēgumā visi bērni dalījās ar saviem spilgtākajiem iespaidiem nometnē un saņēma piemiņas dāvanas. Tie, kuri nometnē bija pirmoreiz izteica vēlēšanos arī turpmāk piedalīties biedrības organizētajos pasākumos.

Vecāki, kuri nometnē bija asistenti saviem bērniem pateicās par iespēju padzīvot lauku vidē un gūt tik daudz jaunus pozitīvus iespaidus esot kopā ar saviem bērniem. Daži pateicās par garīgu stiprinājumu un atbalstu. Pēc atgriešanās Rīgā tie vecāki, kuri savus bērnus bija uzticējuši asistentiem pateicās, ka varēja atpūsties, un ka viņu bērni ieguva jaunu patstāvības pieredzi.

Iemācoties jaunas dziesmas, dzirdot stāstījumu divās valodās nodarbībās un ekskursijās, cilvēki nepiespiestā veidā papildināja savas latviešu un krievu valodas zināšanas, jutās pieņemti.

Man ir prieks, ka šogad, tāpat kā visus iepriekšējos gadus nometni varēja apmeklēt visi, kas to vēlējās, pateicoties sponsoru ziedojumiem. Paldies par palīdzību Nākotnes Atbalsta fondam!”

No savas puses mēs arī sakām “Paldies!” nometnes organizatoriem un biedrībai “Gaismas talanti” un novēlam bērniem vēl vairāk jaunu spilgtu iespaidu un visu to labāko!