“Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” pateicas “Nākotnes Atbalsta fondam”

Nesen mūsu fonds saņēma pateicības rakstu no biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, kas atbalsta bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem.

2020. gada beigās “Nākotnes Atbalsta fonds” atbalstīja biedrības projektu un piešķīra līdzekļus biedrības speciālista apmācībai jaunākai audio-vokālās korekcijas metodei Tomatis Sankt-Pēterburgas klīnikā “Doktrina”.

Šī metode, ko izveidoja franču ārsts Alfreds Tomatis, ir jau pierādījusi savu efektivitāti valodas attīstības veicināšanā, runas traucējumu mazināšanā, motorikas funkciju veicināšanā, autiskā spektra traucējumu mazināšanā u.c. Pateicoties veiktajam apmācībām, šī ārstniecības metode tagad ir pieejama arī “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” bērniem.

Turklāt ar fonda atbalstu 2020. gada decembrī biedrības audzēkņi saņēma Ziemassvētku dāvanas, kas bērniem sagādāja prieku un pozitīvi ietekmēja viņu kopējo emocionālo stāvokli.