Ar NAF atbalstu Madonas Bērnu un jauniešu centram tiks iegādāta mūsdienīga tehnika

“Nākotnes Atbalsta fonds” (NAF) turpina sadarbību ar Madonas Bērnu un jauniešu centra (BJC) robotikas pulciņu “Sensors”.

Pavisam nesen fonds pieņēma lēmumu atbalstīt Madonas robotikas pulciņa jauno projektu un iegādāties nodarbībām nepieciešamo tehniku. Jauna mācību gada sākumā bērni saņems modernu 3D-printeri, kā arī citu aprīkojumu. Tas ļaus vēl vairāk paplašināt piedāvāto nodarbības saturu, padarot to interesantāku, saturīgāku, daudzveidīgāku, mūsdienīgāku.

Madonas BJC robotikas pulciņš “Sensors” tika izveidots 2015. gadā ar “Nākotnes Atbalsta fonda” palīdzību. Šobrīd pulciņa nodarbības ir iesaistīti apmēram 20 bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 19 gadiem.

Šeit audzēkni apgūst konstruēšanas un programmēšanas pamatus, kā arī attīsta savu radošo potenciālu. Pulciņš turpina pilnveidoties, plānos ir organizēt dažādus nodarbību tipus vairākām vecuma grupām. Nesen nodarbībām ar bērniem izdevās piesaistīt jaunu pedagogu, kurš patiesi aizraujas ar savu darbu un tiecas pie tā, lai bērni apgūtu jaunākās tehnoloģijas. Un drīz šīs personiskās īpašības būs “nostiprinātas” un jaunu modernu tehniku.

“Šis gads bija ļoti sarežģīts un daudziem audzēkņiem ir grūti saglabāt motivāciju turpināt iesākto,” saka Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore Alda Eglīte, “tāpēc mums ir nepieciešams aktuālāks piedāvājums un daudzveidīgākās iespējas, kas ieinteresētu, piesaistītu jauniešus zinātnēm. Taču īstenot to mūsdienu apstākļos, bez vismodernākā aprīkojuma gandrīz nav iespējams. Līdz šim 3D printeris Madonā bija pieejams tikai Madonas pilsētas vidusskolā, un pārējo novada skolu audzēkņiem šo tehnoloģiju apguve bija ierobežota. Gribētos, lai mūsu audzēkņiem būtu iespēja konstruēt un programmēt augstā profesionālajā līmenī.”

“Nākotnes Atbalsta fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: “Talantīgu jauniešu attīstība un atbalsts vienmēr ir bijis un arī paliek viens no galvenajiem fonda darbības virzieniem. Covid-19 pandēmijas laiks kārtējo reizi pieradījis, cik liela loma mūsdienu sabiedrības procesos ir tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tas liek domāt, ka tehniski izglītoti, radoši domājoši un praktiskās nodarbībās pilnveidojušies jaunieši spēs virzīt attīstību un progresu ne tikai savā pilsētā, novadā vai valstī, bet globālā mērogā arī visā pasaulē. Nemaz nerunājot par to, cik plašas perspektīvas tas atklāj pašiem bērniem! Visiem bērniem, kuri mācās Madonas robotikas pulciņa, es novēlu izmantot jaunas iespējas, mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un gūt spilgtus panākumus!”

Madonas Bērnu un jauniešu centrs ir viens no lielākajiem reģionālajiem centriem, kas radīti bērnu un jauniešu attīstībai. Šobrīd 20 piedāvātājos interešu izglītības pulciņos ir iesaistīti 545 bērni un jaunieši. Visas Madonas BJC interešu izglītības nodarbības pieejamas bez maksas.