“Nākotnes Atbalsta fonds” uzsāk sadarbību ar dzīvnieku patversmi “Ulubele”

“Nākotnes Atbalsta fonds” uzsāk sadarbību ar lielāko Latvijas dzīvnieku patversmi “Ulubele”, kas jau vairāk kā 15 gadu garumā rūpējās par dzīvnieku aizsardzību un labturību.

 “Nākotnes Atbalsta fonds” (iepriekšējais nosaukums “Rietumu Bankas labdarības fonds”), atbalstot sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanu, pēdējos gados arvien vairāk iesaistās pasākumos, kas vērsti uz vides aizsardzību un pozitīvu cilvēka attiecību ar vidi veidošanu. Iepriekšējos gados fonds kopā ar  Latvijas Ornitoloģijas biedrību ir realizējis vairākus projektus ar mērķi saglabāt reto putnu – melno stārķu, populāciju.

Turpinot darbu šajā virzienā, 2021. gadā ar fonda atbalstu patversmē “Ulubele” tiks nodrošināta dzīvnieku voljēru uzturēšana un remonts, medikamentu iegāde, ka arī veterināro pakalpojumu izmaksas.

“Mēs esam no sirds priecīgi par to, ka mums izdodas izglābt, izārstēt un atdot laimīgai dzīvei Ulubeles aprūpē nonākušos dzīvniekus, kuri visbiežāk ir cilvēku vienaldzības, bezatbildības vai cietsirdības upuri. Vēl vairāk priecājamies tad, kad izglābtajiem dzīvniekiem spējam atrast jaunas mājas un mīlošu ģimeni. Jāatzīst, ka Covid pandēmijas gadā mājup devies rekordliels dzīvnieku skaits. Mēs rūpīgi izvērtējam katru adopciju, jo esam atbildīgi par savu iemītnieku labklājību.Taču šis gads pierādījis, ka cilvēki vairāk nekā jebkad novērtē to pozitīvo auru, ko ģimenē un mājā ienes mīļdzīvnieks, kurš kļūst par pilnvērtīgu ģimenes locekli. Protams, turpināt šādu darbu nemaz nav iespējams bez domubiedriem, kuri sniedz atbalstu un palīdzību, tas ir nenovērtējami!”, stāsta dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja Ilze Džonsone.

Savukārt “Nākotnes Atbalsta fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: “Rūpes par apkārtējo vidi, tajā skaitā dzīvniekiem, kuri bez cilvēku iesaistes ir apdraudēti vai pat nespēj izdzīvot, ir ļoti būtiska aktivitāte visas mūsu sabiedrības labā. Mēs rūpīgi iepazināmies ar patversmes “Ulubele” darbu un redzam, ka tur strādā patiešām nevienaldzīgi cilvēki, kuri no sirds rūpējās par grūtībās nonākušajiem dzīvniekiem un palīdz tiem atrast jaunas mājas. Ceru, ka mūsu atbalsts palīdzēs šo cēlo mērķus īstenošanā un patversmes darba paplašināšanā”.

Dzīvnieku patversme “Ulubele” tika dibināta 2005. gadā, apvienojoties domubiedriem, kuriem nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis. Šobrīd patversme ik dienu rūpējas par aptuveni 500 iemītniekiem – suņiem, kaķiem un citiem dzīvniekiem – trušiem, šinšilām, kazām, auniņu, žurciņām.

Ulubeles princips kopš dibināšanas brīža ir “nokill”, kas nozīmē, ka ikvienam iemītniekam te tiek dota iespēja uzturēties, līdz tas sagaida savu cilvēku. Eitanāzija pieļaujamas vien izņēmuma gadījumā, ja dzīvnieks ir neārstējami slims un atvieglotu tā ciešanas.

“Ulubele” kā “noklill” patversmes darbību galvenokārt nodrošina juridisko un fizisko personu ziedojumi, kā arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Patversme regulāri piedalās nacionāla un lokāla mēroga programmās un likumdošanas iniciatīvās, kas ir saistītas ar dzīvnieku aizsardzību un labturību, savukārt 10 000 patversmes brīvprātīgie aktīvi iesaistās Ulubeles ikdienas darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot patversmē nonākušo dzīvnieku adopciju, brīvprātīgā darba kustību un empātisku attieksmi pret nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem.

“Nākotnes Atbalsta fonds” (iepriekšējais nosaukums “Rietumu Bankas labdarības fonds”) dibināts 2007. gadā ar mērķi veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu. Ar fonda palīdzību tika atbalstīti vairāki simti projektu tādās jomās kā veselības aprūpe, tajā skaitā bērnu medicīna, palīdzība sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, kultūra, izglītība, veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana u.c.