Inga Šīna “Forbes” – par aktuālajām labdarības attīstības tendencēm

Latvijas žurnāls “Forbes” savā oktobra numurā ir publicējis Rietumu Bankas Labdarības fonda valdes priekšsēdētājas Ingas Šīnas rakstu.

Inga Šīna vada Rietumu Bankas un fonda labdarības projektus jau divus gadu desmitus un šodien ir viena no profesionālākajiem šīs jomas speciālistiem Latvijā ap plašu praktiskā darba pieredzi.

Savā rakstā Inga Šīna pievēršas tādiem svarīgiem aspektiem kā ilgtermiņa stratēģijas īstenošana labdarības jomā, kā arī šīs sfēras prioritāšu transformācija paralēli sabiedrības un ekonomikas attīstībai, valsts lomas palielināšanai sociālo jautājumu risināšanā.

Šo no pirmā skata dabīgo, bet tajā pat laikā ārkārtīgi svarīgo sabiedrības attīstības procesu apzināšana ir viens no būtiskākajiem faktoriem tādu labdarības projektu izvēlei un realizācijai, kuri būtu virzīti uz valsts un tās iedzīvotāju labklājības un brieduma līmeņa turpmāko palielināšanu.

“Manas pieredzes būtiskākā atziņa ir tas, ka labdarība ir sabiedrības konkrētā brīža attīstības spogulis. Latvijā labdarības izaugsme ir tikpat dinamiska kā pašas valsts ekonomikas pārmaiņas un tieši šādā griezumā es piedāvātu skatīt labdarības fenomenu.

Dažus pēdējos gadus es definētu kā trešo Latvijas labdarības attīstības posmu. Mūsu valsts vēl nav sasniegusi Eiropas Savienības vidējos pārticības rādītājus, taču esam uz ceļā uz to un ikdienas dzīvē atšķirības vairs nav tik uzkrītošas. Tāpēc ari labdarībā esam sasnieguši brieduma posmu, ko raksturo skaidrāka izpratne par uzņēmējdarbības un valsts mijiedarbību sabiedrības attīstībā.

Visbeidzot – kāda būs labdarības nākotne? Domāju, palielinoties valsts lomai sociālo jautājumu risināšanā, ka tā arvien vairāk virzīsies cilvēku emocionālās labklājības un izaugsmes virzienā. Pieaugs mentālās veselības un garīgā dzīves piepildījuma jautājumu nozīme. Savukārt, sociālajos jautājumos pamatvajadzību problemātiku nomainīs nepieciešamība mazināt nevienlīdzību,” raksta Inga Šīna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply