Rietumu Bankas labdarības fonds atbalsta melno stārķu saglabāšanas projektu

Rietumu Bankas labdarības fonds šajā vasaras un rudens sezonā turpina sadarbību ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, lai saglabātu melno stārķu populāciju.

Šo reto putnu, kuru dzīvesveids joprojām ir maz pētīts, skaits pakāpeniski samazinās. Pēc zinātnieku domām, tas ir saistīts gan ar paaugstinātu vides piesārņojumu, gan mežu, kuros ligzdo melnie stārķi, izciršanu.

Vienlaikus Latvija ar tās lielajām mežu platībām un zemo iedzīvotāju blīvumu ir viena no galvenajām Eiropas teritorijām, kurp šie reti putni lido pavasarī, lai izperētu mazuļus un pēc tam rudenī atgrieztos siltākos reģionos – Āfrikā un Āzijā.

Ornitologi rūpīgi pēta melno stārķu izturēšanos, gredzeno tos, palīdz uzturēt un saglabāt ligzdas, uzrauga putnēnu izšķilšanos un augšanu, veic ķīmiskās analīzes, cenšas noteikt un novērst ligzdošanu traucējošos faktorus. Līdzās melno stārķu ligzdām pastāvīgi atrodas arī ornitologu uzstādītas kameras, kas regulāri fiksē putnu uzvedību un notiekošo ligzdā. Šajā darbā Latvijas speciālistiem jau otro gadu palīdz Rietumu Bankas labdarības fonds.

„Mūsu valstī strādā izcili ornitologi, vieni no labākajiem Eiropā. Tikai daži speciālisti visā Eiropā pēta melno stārķu izturēšanos, un mēs varam droši apgalvot, ka lielākā daļa zināšanu par šo putnu uzvedību tiek iegūta tieši pie mums, Latvijā. Uzskatu, ka šādi projekti ir jāvērtē plaši, dabas aizsardzības un tādējādi arī mūsu kopējās nākotnes kontekstā, tāpēc ir ļoti svarīgi tos savlaicīgi atbalstīt,” saka Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes locekle.

Rietumu Bankas labdarības fonds šo putnu populācijas izpētei šogad ir piešķīris 2500 eiro.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply