Aicinām baznīcas pieteikties konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Sākas pieteikšanās Nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības fonds” konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, kura ietvaros baznīcas tiek aicinātas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus restaurācijai, lai saglabātu tos nākamajām paaudzēm. Projektus konkursam var pieteikt līdz šī gada 31.maijam. Konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo Kultūras mantojuma pārvaldi.

Jau devīto gadu “Rietumu Bankas labdarības fonds” rīko atbalsta projektu sakrāliem arhitektūras un mākslas pieminekļiem, saglabājot un restaurējot vairāk nekā 50 baznīcu mantojumu. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamus remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu u.c. Kopējais projektu konkursa finansējuma apmērs ir līdz 30 000 EUR. Vienam projektam piešķiramais finansējums ir līdz 5000 EUR.

Ir svarīgi rūpēties par Latvijas sakrālo mantojumu un, cik iespējams, saglabāt to autentiskumu nākamajām paaudzēm. Līdz šim “Rietumu Bankas labdarības fonds” ir palīdzējis dažādām Latvijas reliģiskajām konfesijām – atbalsts ir sniegts Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcai, Ludzas Jaunavas Marijas debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcai, Lestenes Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Sv. Sīmaņa un Sv. Annas pareizticīgo baznīcai, Rīgas Sinagogai, Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namam, Freimaņu Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcai, Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcai, Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Rīgas Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Ludzas Lielajai Sinagogai, Jaunpils Evaņģēliski luteriskajai baznīcai u.c.

“Rietumu Bankas labdarības fonds” aicina arī šogad pieteikties un kopīgi saglabāt Latvijas sakrālo lepnumu!

Pieteikumu atbalsta saņemšanai ir aicināta iesniegt jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Konkursa pieteikumus izskata konkursa “Latvijas sakrālā mantojuma” žūrijas komisija, kura sastāv no četriem žūrijas locekļiem: diviem “Rietumu Bankas labdarības fonda” pārstāvjiem un diviem Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvjiem.

Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit :
https://www.rietumu.com/documents/news/Regulation_sacredheritage2020.doc

Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv un NKMP mājas lapā www.mantojums.lv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply