Astoņas Latvijas baznīcas saņems finansējumu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros

Šī gada aprīlī noslēdzās projektu konkurss “Latvijas sakrālais mantojums”, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi. Konkursa mērķis ik gadu paliek nemainīgs – saglabāt un restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus. Šogad žūrijas komisija piešķir finansējumu astoņām Latvijas baznīcām.

Šogad konkursa ietvaros atbalstu saņems – Rīgas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca, kas atbalstu izmantots baznīcas 19.gs. altārgleznas ‘’Ābrahams upurē dēlu Īzaku’’ restaurācijai, Daugavgrīvas Baltā evaņģēliski luteriskā baznīca, kas finansējumu izmantos vitrāžas restaurācijai, Grīvas Romas katoļu draudzes nams, kas finansējuma ietvaros restaurēs Sv. Augustīna vitrāžu, Asares luterāņu baznīca, kas finansējuma ietvaros restaurēs altārgleznu ‘’Augšāmcelšanās’’, Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca, kas restaurēs baznīcas fasādes durvis, Krivošejevas vecticībnieku draudzes baznīca, kas atjaunos baznīcas kupolu, Kuldīgas Sv. Annas luteriskā baznīca restaurēs logus un durvis un Sprogu Sv. Miķeļa Romas katoļu draudzes nams, kas restaurēs litogrāfijas ‘’Krusta ceļš’’.

Konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” noris jau astoto gadu un tā pastāvēšanas laikā atbalstu restaurācijas darbiem līdz šim jau ir saņēmušas vairāk nekā 50 baznīcas.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un Nacionālās kultūras un mantojuma pārvaldes pārstāvji, konkursa ietvaros izskatīja visus, gandrīz simts saņemtos pieteikumus, kuros glābšanai, konservācijai un restaurācijai tika pieteikti gan paši dievnami, to kupoli, ērģeles, kā arī dažādi sakrālie priekšmeti, altārgleznas u.c. Kopējais konkursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 EUR.

“Šis konkurss, kuru organizējam ik gadu, ir būtisks Labdarības fonda darbības virziens. Tā ietvaros mēs ne tikai palīdzam dažādu konfesiju baznīcām restaurēt to ēkas un atjaunot nozīmīgas interjera detaļas, bet arī – plašāk –strādājam pie tā, lai saglabātu svarīgu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Jo sakrālā arhitektūra un māksla ir apbrīnojams cilvēces radošā gara un darba sasniegums, ko var baudīt un no kā iedvesmoties ikviens no mums, neatkarīgi no saviem uzskatiem vai reliģiskas piederības”, teica Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply