“Latvijas sakrālā mantojuma” konkursam pieteikti gandrīz pussimts projekti

Noslēdzoties šī gada “Latvijas sakrālā mantojuma” konkursam, kura mērķis ir saglabāt baznīcu arhitektūras un mākslas pieminekļus, Rietumu Bankas labdarības fonds ir saņēmis gandrīz 50 pieteikumus no dažādām baznīcām visā Latvijas teritorijā. Visbiežāk restaurācijai un saglabāšanai piesaka baznīcu torņus, jumtus un ērģeles.

Šogad baznīcām bija iespēja pieteikt savus projektus līdz aprīļa beigām, cerot saņemt finansējumu līdz 5 000 EUR katra projekta realizācijai. Visvairāk projektu pieteikumi tika saņemti no luterāņu un katoļu konfesiju pārstāvjiem, tāpat līdzīgi no vecticībnieku un pareizticīgo konfesijām. Pieteikumos iesniegti tādi restaurācijas darbi kā torņu, jumta, ērģeļu, kroņlukturu, logu, vitrāžas, grīdas, lieveņa, fasādes restaurācija, kā arī altārgleznas, sienas gleznojuma u.c. elementu saglabāšana.

Konkurss noris jau astoto gadu pēc kārtas, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 baznīcu mantojumus. Pagājušajā gadā atbalstu saņēma Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca, Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgā katedrāle, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca.

Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi šobrīd ir izskatījis un izvirzījis 12 projektus, kas var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu. Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, līdz 27.maijam tiks publicēti RBLF mājas lapā un NKMP mājas lapā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply