Vēl dažas dienas var pieteikties konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Līdz 15. aprīlim turpinās pieteikšanās Rietumu Bankas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem. “Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi.

Rietumu Bankas labdarības fonds pieteikties aicina jebkurai Latvijā reģistrētai reliģiskai organizācijai vai biedrībai, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, ar mērķi saglabāt sakrālos arhitektūras un mākslas pieminekļus. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu u.c. Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 EUR, savukārt kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 EUR.

Konkurss noris astoto gadu pēc kārtas, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 baznīcu mantojumus. Līdz šim atbalstu ir saņēmušas dažādākās Latvijas reliģiskajās konfesijas, piemēram, pagājušajā gadā atbalstu saņemot Lestenes evaņģēliski luteriskai baznīcai, Palsmanes evaņģēliski luteriskai baznīcai, Alojas evaņģēliski luteriskai baznīcai, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālei, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namam, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcai.

Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. Konkursa pieteikumus izskata “Latvijas sakrālā mantojuma” žūrijas komisija, kura sastāv no četriem žūrijas locekļiem: divi Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un divi Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldes pārstāvji.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv un NKMP mājas lapā www.mantojums.lv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply