Sākas pieteikšanās konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Foto – Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo baznīcas sienu gleznojumu atjaunošana (2018.gadā atbalstītais projekts).

Šī gada 11.martā sākas pieteikšanās Rietumu Bankas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem. Projektus konkursam var pieteikt līdz šī gada 15.aprīlim. “Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi.

Jau astoto gadu pēc kārtas Rietumu Bankas labdarības fonds rīko atbalsta projektu sakrāliem arhitektūras un mākslas pieminekļiem, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 baznīcu mantojumus. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu u.c. Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 EUR, savukārt kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 EUR.

“Sakrālās arhitektūras un mākslas saglabāšana ir ļoti nozīmīga, lai cauri laikam tā spētu nest Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu mūsu nākamajām paaudzēm. To novērtē ne vien reliģiozi cilvēki un miera meklētāji, bet arī vēstures, arhitektūras un mākslas baudītāji. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par Latvijas sakrālo mantojumu. Līdz šim esam palīdzējuši dažādākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām, piemēram, pagājušajā gadā atbalstot Lestenes evaņģēliski luterisko baznīcu, Palsmanes evaņģēliski luterisko baznīcu, Alojas evaņģēliski luterisko baznīcu, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāli, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namu, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcu. Aicinu arī šogad pieteikties un kopīgi saglabāt Latvijas sakrālo lepnumu!” stāsta Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja.

Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai ir aicināta jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Konkursa pieteikumus izskata “Latvijas sakrālā mantojuma” žūrijas komisija, kura sastāv no četriem žūrijas locekļiem: divi Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un divi Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldes pārstāvji.

Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv un NKMP mājas lapā www.mantojums.lv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply