Ar Rietumu Bankas labdarības fonda atbalstu notiek restaurācijas darbi jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo draudzes katedrālē

Rietumu Bankas labdarības fonda rīkotā projektu konkursa ‘’Latvijas sakrālais mantojums’’ ietvaros Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo draudzes katedrāle šogad saņēma atbalstu katedrāles sienu gleznojumu restaurācijai.

Darbi uzsākti septembra sākumā, kas turpināsies līdz nākošā gada martam.

Restauratori atjaunos unikālus un vēsturiski nozīmīgus 20. gadsimta sākuma sienas gleznojumus, kas rotājuši katedrāli tās pirmsākumos.

Atjaunošanas darbus īsteno Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ikonu gleznotāji, kuri veikuši analoģiskus darbus citās Latvijas baznīcās. Jelgavas Simeona un Annas katedrāles centrālās daļas sienu gleznojumu atjaunošanas projektu plānots pilnībā realizēt līdz 2019. gada 15. martam.

Par projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums’’

Rietumu Bankas labdarības fonds rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” kopš 2012. gada. Šo gadu laikā atbalsts sniegts vairāk nekā 40 baznīcām visā Latvijā. Kopējā atbalsta summa pārsniedz 160 000 EUR. Konkursa rezultātā Rietumu Bankas labdarības fonds 2017.gadā piešķīra finansējumu šādām baznīcām: Piltenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca, Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca, Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze, Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca, Liepājas vecticībnieku draudze, Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca. 2018.gadā finansējums ir piešķirts septiņām baznīcām – Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca, Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply