Noskaidroti projekti, kuri saņems finansējumu Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšanai

Noslēdzies projektu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” izvērtēšanas posms, un ir zināmi projekti, kuri saņems finansējumu kultūrvēsturisko vērību restaurācijai un saglabāšanai. Arī šogad tika saņemti projektu pieteikumi no dažādiem Latvijas reģioniem gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, ērģeles, kroņlukturi. “Rietumu Bankas labdarības fonda” finansiālo atbalstu 25 000 EUR apjomā šogad saņems 7 dažādu konfesiju baznīcas.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Projektu izvērtēšanas žūrijā piedalījās pārstāvji no “Rietumu Bankas labdarības fonda” un “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas”.

“Viena no mūsu galvenajām prioritātēm projektu izvērtēšanas procesā ir dažādu konfesiju un dažādu Latvijas reģionu pārstāvniecība. Latvijā ir daudz skaistu sakrālo celtņu ar bagātīgiem un seniem vēsturiskajiem stāstiem, to saglabāšanā nākamajām paaudzēm jāpieliek īpašas pūles, tāpēc “Rietumu Bankas labdarības fonds” noteikti turpinās atbalstīt Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšanu arī turpmākos gadus. Paldies “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai” par sadarbību un augsto profesionalitātes līmeni objektīvā projektu izvērtēšanā jau sesto gadu pēc kārtas,” atzīmē “Rietumu Bankas labdarības fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

Projektu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” finansējums šogad piešķirts 7 dažādu konfesiju baznīcām:
1. Piltenes evaņģēliski luteriskā baznīca – ērģeļu balkona pamatu nostiprināšanai,
2. Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca – koka krucifiksa restaurācijai,
3. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca – vitrāžu restaurācijai,
4. Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas gaiļa un lodes atjaunošanai,
5. Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca – fasādes pretkorozijas apstrādei,
6. Liepājas vecticībnieku draudze – apkures sistēmas remontam,
7. Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca – lustras restaurācijai.

“Rietumu Bankas labdarības fonds” rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” kopš 2012. gada. Šo gadu laikā atbalsts sniegts 35 dažādu konfesiju baznīcām visā Latvijā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply