Līdz februāra beigām jaunie talanti var pieteikties Ineses Galantes konkursā

Jau ceturto reizi Ineses Galantes fonds sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības fondu īsteno projektu „Ineses Galantes talanti”. Katru gadu Ineses Galantes fonds rīko konkursu jaunajiem izpildītājmāksliniekiem, kurš norit četrās kategorijās – vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle. Konkursu fonds organizē sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēkiem un reģionālajiem kultūras centriem. Konkursa galvenie uzdevumi ir atklāt jaunos, talantīgos izpildītājmāksliniekus, aktivizēt bērnu un jauniešu interesi par mūziku un kultūras norisēm, atbalstīt jauno mākslinieku profesionālās aktivitātes, virzīt to turpmāko attīstības procesu mākslā un nodrošināt praktisko skatuves pieredzi, kā arī motivēt tālākām studijām izvēlētajā mūzikas virzienā. Katru gadu konkursā piedalās ap 300 dalībnieki, un par savu favorītu tiešsaistē balso līdz 70 000 klausītāju no visas pasaules. Katrā kategorijā tiks piešķirtas balvas jaunajiem mūziķiem un atzinības balvas pedagogiem.

Dalībai konkursā piesakās Latvijā dzimuši talanti gan no Latvijas, gan arī no citām pasaules valstīm (Francijas, Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, u.c.). Ineses Galantes fonds, sekojot kultūrpolitikas nostādnēm “Radošā Latvija”, īpašu vērību velta kultūras institūciju un mediju piesaistei ar mērķi nodrošināt kultūras pasākumu auditorijas paplašināšanos un dažādu sabiedrības slāņu integrāciju ar mūzikas palīdzību.

Ar Rietumu Bankas labdarības fonda atbalstu regulāri tiek īstenoti projekti muzikālās izglītības jomā. Fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: „Latvija ir uzdāvinājusi pasaulei daudz spilgtu talantu mūzikā, it īpaši klasiskajā mūzikā. Mums arī turpmāk jāvelta visas pūles, lai attīstītu muzikālo kultūru un saglabātu tās līmeni augstu, turklāt tas jādara sistemātiski un mērķtiecīgi. Tāpēc nu jau vairāk nekā desmit gadus Rietumu Banka un tās labdarības fonds atbalsta talantīgus un radošus jauniešus.”

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Atklāt talantīgus jaunos izpildītājmāksliniekus Latvijā;
 • Veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klasisko mūziku;
 • Atbalstīt un popularizēt Latvijas talantus;
 • Motivēt jaunos mūziķus attīstīt savu talantu un prasmes;
 • Nodrošināt jauno izpildītājmākslinieku darbību Latvijā un ārpus tās.


KONKURSA DALĪBNIEKI

Konkurss norit četrās specialitātēs:

 • vokālā māksla;
 • stīgu instrumentu spēle;
 • pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu spēle;
 • taustiņinstrumentu spēle.

Konkursa dalībniekiem nav vecuma ierobežojumu.
Konkursā var piedalīties arī 2014., 2015. un 2016. gada konkursu dalībnieki un laureāti.

KONKURSA NORISE

Konkurss tiek organizēts trijās kārtās:

I kārta:
Līdz 2017. gada 27. februārim (ieskaitot) elektroniski jāiesūta:
1. Pieteikuma anketa (pieejama konkursa mājaslapā www.inesesgalantestalanti.lv, sadaļā “Nolikums”);
2. Hipersaite uz videoierakstu (YouTube) līdz 10 minūtēm – brīvas izvēles programma. Videoieraksts var būt veikts ar jebkāda tipa videokameru (tai skaitā telefonā iebūvētu kameru), taču videoierakstam gan vizuāli, gan skaņas ziņā jābūt skaidram un saprotamam. Video nosaukumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, skaņdarbu komponista vārds un uzvārds, skaņdarba nosaukums;
3. Fotogrāfija publicitātei;
4. Radošā biogrāfija (CV);
5. Dzimšanas apliecības vai pases kopija.

I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2017. gada 13. martā konkursa mājaslapā.

II kārta:
Jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši skaņdarbi ar kopējo hronometrāžu līdz 12 minūtēm (skaņdarbus no I kārtas atkārtot nav atļauts).

II kārta noritēs no 2017. gada 7. līdz 10. aprīlim:

 • 07.04.2017. – Ventspils Jaunrades namā
 • 08.-09.04.2017. – Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, Rīgā
 • 10.04.2017. – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

II kārtas rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 16. aprīlim konkursa mājaslapā.

III kārta:
Jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši skaņdarbi līdz 12 minūtēm (viens no skaņdarbiem var būt no iepriekšējām kārtām).

III. kārta un laureātu apbalvošana noritēs 2017. gada 6. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

KONKURSA NOSACĪJUMI
Konkursa norise ir atklāta.
Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām viņi kvalificējas, kā arī visos mēģinājumos un koncertos, kas saistīti ar konkursu.
Konkursa organizētājiem ir tiesības izmantot un apstrādāt uz konkursa I kārtu iesūtītos videomateriālus un veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksāciju, vienlaikus iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību).
Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un to fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, kā arī dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams.
PUBLIKAS BALSOJUMS

No 2017. gada 20. marta konkursa mājaslapā (www.inesesgalantestalanti.lv) notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Mājaslapā tiek izvietoti to dalībnieku videoieraksti, kuri ir izvirzīti konkursa II kārtai.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Konkursu vērtē profesionāla un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina “Ineses Galantes fonds”. Dalībnieku sniegums tiek vērtēts 25 punktu sistēmā. Žūrijas komisijas punktu vērtējums netiek publiskots. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Vērtējot konkursa dalībniekus, žūrija ņem vērā:

 • dalībnieka personības spilgtumu;
 • tehniskās iemaņas;
 • izpildījuma māksliniecisko augstvērtīgumu;
 • izvēlētā repertuāra atbilstību;
 • dalībnieka artistiskumu.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply