Izdots mākslas katalogs “Piranēzi. Romas antikvitātes”

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs ar Rietumu Bankas labdarības fonda atbalstu laidis klajā mākslas zinātnieces V. Opolās sastādīto katalogu „Piranēzi. Romas antikvitātes” latviešu un angļu valodā.

Izcilais itāļu grafiķis, arhitekts, arhitektūras teorētiķis Džovanni Batista Piranēzi (Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778) ieņem īpašu vietu 18.gadsimta Eiropas kultūras un mākslas telpā. Viņa idejas, darbi un teorētiskie apcerējumi cauri gadsimtiem ir neizsmeļams iedvesmas avots māksliniekiem, arhitektiem, rakstniekiem, dzejniekiem un vēsturniekiem. Viņa gravīras ir iedvesmas avots mūsdienu filmu, grāmatu un teātra izrāžu veidotājiem. Interese par antīko kultūru, profesionālās zināšanas un augstā meistarība deva iespēju Piranēzi radīt grafikas darbus, kas atnesa spožus panākumus un pelnītu slavu vēl māksliniekam dzīvam esot.

Rietumu Bankas labdarības fonds visā savas darbības laikā ir regulāri atbalstījis gan latviešu mākslinieku autobiogrāfiju un mākslas katalogu izdošanu, gan arī citus kvalitatīvus enciklopēdiska rakstura izdevumus. Grāmatas tiek dāvinātas skolu bibliotēkām, tajā skaitā mākslas skolām un augstskolām un arī dažādu Latvijas novadu bibliotēkām.

Pētot Romas senatni un piedaloties arheoloģiskos izrakumos, savos darbos mākslinieks iemūžināja antīkās Romas arhitektūru, rekonstruēja no drupām vai celtņu fragmentiem daļēji vai pilnīgi zudušus arhitektūras objektus. Viņa daiļrades mantojums iezīmē visai bagātu, hronoloģiski plaša diapazona kultūrvēsturisku materiālu, skaitliski aptverot vairāk nekā 1000 ofortu. Latvijas Nacionālā Mākslas muzejā, Mākslas muzejā “Rīgas Birža” esošā Piranēzi darbu kolekcija ir nozīmīga mākslinieka daiļrades daļa, kas sastāda apmēram pusi no viņa paveiktā darba.

Katalogs “Piranēzi. Romas antikvitātes” izlases veidā prezentē 116 gravīras, izgaismojot Piranēzi mākslinieciskā mantojuma būtiskāko daļu – gravīru sērijas – veltītas antīkai Romai un tās apkārtnei. Šajos oforta ciklos meistars attēlojis romiešu antīkos arhitektūras objektus un to drupas, monumentālus mauzolejus un izlaupītu kapeņu interjerus, dažādu būvju struktūras un plānus, kā arī daudzveidīgas detaļas un precīzas kartes.

Piranēzi radošā darbība ir spilgta, neatkārtojama un nepārejoša sava laikmeta un vides parādība. Mākslinieka personība ne tikai savaldzināja viņa laikabiedrus, bet nepārprotami uzrunā arī mūsdienu moderno cilvēku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply