Jaunas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar SIA Rīgas meži ir īstenojis kārtējo Mežaparka labiekārtošanas projektu. Pagājušajā piektdienā, Latvijas galvaspilsētas 815. gadu jubilejas svinību pirmajā dienā, tika atklāts jauns, daudzfunkcionāls laukums ar āra trenažieriem un sporta vingrošanas rīkiem.

Jaunais sporta laukums atrodas starp populāro Bērnu rotaļu pilsētiņu (arī tā ir Rietumu Bankas labdarības fonda un pašvaldības struktūru sadarbības rezultāts) un Zaļo teātri. Jaunie sporta rīki un trenažieri ir īpaši, jo daļu no tiem var izmantot cilvēki ar funkcionāliem kustību traucējumiem, kā arī cilvēki ratiņkrēslos. Pie katra trenažiera atrodas instrukcija ar skaidrojumiem par pieļaujamo slodzi un vingrojumu pareizu izpildi. Pie tam ir padomāts ne tikai par pieaugušajiem – jaunajā laukumā izvietoti arī trenažieri bērniem, tādēļ kopā sportot var visa ģimene.

“Mežaparka daudzfunkcionālā sporta laukuma izveides darbi turpinājās divus gadus,” stāsta SIA “Rīgas meži” Mežaparka nodaļas vadītāja Elga Zēģele. “Šogad tie tika pabeigti: uzstādījām četrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredzētos trenažierus, kā arī 3–6 gadīgiem bērniem un pieaugušajiem paredzētu sporta rīku grupas. Pateicamies Rietumu Bankai par atbalstu projekta realizēšanā. Tagad šīs iniciatīvas dēļ parkā ir radušās jaunas iespējas aktīvai atpūtai un veselības nostiprināšanai.”

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna atzina: “Banka patiesi priecājas par faktu, ka pēdējos gados gan ar pašvaldības, gan ar privātā biznesa atbalstu aktīvi tiek īstenoti projekti, kuri paredz aktīvās atpūtas un sporta nodarbību iespējas svaigā gaisā. Tomēr Latvijā šobrīd gandrīz nekur nav publiski pieejamu specializētu trenažieru, kas būtu paredzēti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai gan, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, iespējams, tieši par šiem cilvēkiem vajadzētu padomāt pirmkārt. Atklājot pirmo šādu laukumu Mežaparkā, mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību šai problēmai.”

12.08.2016. Kultûras un atpûtas park⠓Meþaparks” notiks jauna daudzfunkcionâla trenaþieru laukuma atklâðana, kurâ ir uzstâdîtas vingroðanas iekârtas cilvçkiem ar funkcionâliem kustîbu traucçjumiem, tai skaitâ cilvçkiem ratiòkrçslos.

Jāatzīmē, ka Rietumu Bankas labdarības fondam šis nebūt nav pirmais projekts, kura ietvaros pilsētas vide ir kļuvusi pieejamāka pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti, arī ar kustību traucējumiem. Daudzus gadus viena no fonda prioritātēm ir cilvēku ar ierobežotām spējām sadzīves un izglītības iespēju uzlabošana, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšana, interesantu brīvā laika pavadīšanas un veselības nostiprināšanas iespēju paplašināšana.

Fonds īpaši atbalsta ar aktīva dzīvesveida popularizēšanu saistītus projektus, sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Ar fonda atbalstu ir iekārtoti daudzi sporta un rotaļu laukumi, kā arī izremontētas vairākas sporta zāles. Par fonda piešķirtajiem līdzekļiem skolām, internātskolām un specializētajām biedrībām katru gadu tiek iepirkti sporta rīki un iekārtas. Ar fonda atbalstu ir iekārtotas velosipēdu novietnes; bērniem no nabadzīgām un nelabvēlīgām ģimenēm fonds apmaksā atpūtu sporta nometnēs.

Pagājušajā gadā Rietumu Bankas labdarības fonds ierīkoja īpašu rotaļlaukumu Strazdumuižā – Rīgā, kurā dzīvo cilvēki ar redzes traucējumiem un kur atrodas arī speciāla internātskola. Pirms gada fonds uzsāka sarunas un sadarbību ar rehabilitācijas centru “Vaivari” par atpūtas zonas ierīkošanu bērniem, jo līdz šim tādas nav bijis, neskatoties uz to, ka daudzi bērni rehabilitācijas centrā atrodas dienām un pat nedēļām ilgi. Līdz šī gada septembrim turpināsies rotaļlaukuma labiekārtošana – arī šis laukums būs paredzēts bērniem ar balsta un kustību aparāta traucējumiem, tostarp arī tiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Vaivaru bērnu laukuma izveidošanas patronese ir valsts pirmā lēdija, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējone.

Ar Mežaparku Rietumu Bankas labdarības fondu saista cieša sadarbība. “Mūsu sadarbību uzsākām 2008. gadā,” stāsta I. Šīnas kundze. “Toreiz ar Rietumu Bankas atbalstu 1,5 ha platībā tika izveidota viena no Latvijas plašākajām un daudzveidīgākajām Bērnu pilsētiņām. Tobrīd tā bija lielākā visā valstī. Šobrīd Mežaparka bērnu sporta un rotaļu laukums aptver gandrīz desmit funkcionālās zonas, ierīkotas vairāk nekā 50 dažāda līmeņa atrakcijas un trenažieri ar rotaļu un attīstošiem elementiem, ko var izmantot gan bērni, gan viņu vecāki.”

Mežaparks aktīvi attīstās, ar katru gadu kļūstot aizvien populārāks kā rīdzinieku aktīvas atpūtas vieta. Šeit notiek daudzi publiski pasākumi – bezmaksas nūjošanas, skriešanas un fitnesa nodarbības, treneru vadībā notiek gatavošanās maratoniem. Mežaparku labprāt apmeklē ne tikai rīdzinieki – arī pilsētas viesiem tā jau sen ir nozīmīga apskates vieta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply