Ar NAF atbalstu šovasar tiek organizētas Latvijas Bērnu fonda nometnes

Šovasar Latvijas Bērnu fonds kārtējo reizi rīko vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām visā Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Nākotnes Atbalsta fondu, kas ir šīs organizācijas ilggadējais partneris.

Nākotnes Atbalsta fonds šogad ir piešķīris Latvijas Bērnu fondam 33 tūkstošus eiro nometņu organizēšanai bērniem ar īpašām vajadzībām, vardarbībā cietušajiem bērniem, kā arī bērniem no audžu, aizbildņu, maznodrošinātām ģimenēm. Finansējums ir paredzēts arī vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centru aprīkošanai, uzturēšanai un remontdarbiem.

Vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš 1992.gada. Katru gadu tiek rīkotas vidēji 20 šādas nometnes dažādās Latvijas vietās, kurās bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem var bez maksas atpūsties, apmeklēt dažādus radošus pulciņus, mācīties rūpēties pašiem par sevi un līdzcilvēkiem.

Kopš 2022. gada nometnes tiek rīkotas arī Ukrainas bēgļu bērniem.

Kā uzsver Nākotnes Atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: “Vasaras nometņu rīkošana ir ļoti nozīmīgs darbs. Tās palīdz bērniem ne tikai labi atpūsties, bet arī gūt jaunu pieredzi, paplašināt  redzesloku, iegūt jaunus draugus, iemācīties būt patstāvīgiem, veidot attiecības ar sabiedrību un vairot pārliecību par saviem spēkiem. Īpaši vērtīgi ir tas, ka Latvijas Bērnu fonds organizē  nometnes augstā līmenī, pieaicinot kvalificētus specialistus, kuri rūpējās par bērniem un sniedz viņiem profesionālus padomus. Ceru, ka nākotnē iespējas piedalīties tādās nometnēs būs arvien plašākas.”

Nākotnes Atbalsta fonds sadarbojas ar Latvijas Bērnu fondu jau vairāk nekā 15 gadus, katru gadu atbalstot gan vasaras nometnes, gan citus nozīmīgus pasākumus.