Rietumu Bankas labdarības fonds dāvina Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam Latvijas Valsts desmitgadei veltīto tasīti

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, Rietumu Bankas labdarības fonds dāvina LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam kultūrvēsturiskas nozīmes tasīti, kas 1928. gadā AS ‘’Kuzņecova” porcelāna fabrikā ražota kā piemiņas velte Latvijas Valsts desmit gadu jubilejas atcerei. Tasītes emblemātikā izmantoti neatkarīgās Latvijas Valsts simboli kā Latvijas Valsts ģerboņa elementi un himnas sākumvārdi. Rietumu Bankas labdarības fonds tasīti iegādājās šī gada pavasara ART EMBASSY rīkotajā mākslas darbu un antikvāro priekšmetu izsolē.

Rietumu Bankas labdarības fonda dāvinājums LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam ir unikāls tādēļ, ka šāda rakstura valsts jubilejai īpaši radīts priekšmets ir patiesi liels retums, ko brīnumainā kārtā, neskatoties uz politiskajām un vēsturiskajām peripetijām Latvijā, tās bijušais īpašnieks spējis saglabāt turpat vai simts gadus. Uz tasītes ir attēloti sarkanbaltsarkanie karogi, stilizēti ozolzaru pinumi, kas simbolizē latviešu tautas vīrišķību, drosmi un varonību, trīs mirdzošas zelta zvaigznes, kas norāda uz trīs Latvijas novadiem un to vienotību. Šos Latvijas valsts ģerboņa elementus papildina Baumaņu Kārļa sacerētās latviešu tautas himnas “Dievs, svētī Latviju” sākumvārdi.

“Mūsuprāt, šai unikālai tasītei ar kultūrvēsturisko mantojumu ir jāatrodas gādīgajās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja rokās, lai to ne tikai atbilstoši koptu un uzturētu, bet arī izrādītu visiem interesentiem. Šogad mēs svinam Latvijas simtgadi, to atzīmējot kā literārajos, tā mākslas darbos, atstājot liecības pēctečiem par simts gadus jauno, plaukstošo valsti. Savukārt tasīte ir kā apliecinājums tam, ka kādreiz Latvijas tauta svinēja savas valsts desmito jubileju un jau tolaik jaunajai valstij bija spēcīgs un patriotisks gars,“ sacīja Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja.

Tasītes dekorējums liek domāt par pirmajiem desmit Latvijas valsts pastāvēšanas gadiem, kad latviešu cīnītāji Brīvības cīņās savai tautai izcīnīja neatkarīgu valsti, kas kļuva arvien spēcīgāka kā politiski, tā arī ekonomiski un laika ritumā ieņēma starptautiski redzamu vietu arī kultūrā un mākslā.

“Muzejs ir ārkārtīgi pateicīgs Rietumu Bankas labdarības fondam par šo dāvinājumu, jo muzejam tas ir vērtīgs jaunieguvums, kas ļoti būtiski papildina mūsu kolekciju. Simtgades svētkos tasīte rotās mūsu pastāvīgo ekspozīciju, kur ikviens varēs to apskatīt. Tāpat tasīte papildinās rudenī plānotās izstādes “LV dizaina stāsts – 100” ekspozīciju, veidojot Latvijas dizaina stāstu – simbolisku tiltu starp valsts jubilejas atzīmēšanu pirmajā Latvijas neatkarības desmitgadē un šogad,” dalās LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska.

Pētot dekorējumu, rodama saikne ar šī gada lielo notikumu – Dziesmu svētkiem. Himnu “Dievs, svētī Latviju” Baumaņu Kārlis bija sacerēja un veltīja īpaši Dziesmu svētkiem. To pirmoreiz izpildīja 1. Vispārējo latviešu dziesmu svētku atklāšanā 1873. gadā.

Savukārt no mākslinieciskā viedokļa tasīte ir viens no pirmajiem piemēriem Latvijas simbolikas radošai izmantošanai dekorējumā, jo pirmajos valsts neatkarības gados Kuzņecova fabrika tāda veida dekorējumu neveidoja. Izteikts valsts simbolikas un nacionālās jeb tautiskās tēmas izmantojums porcelāna izstrādājumu dekorēšanā – tautu meitas, tautu dēli, lauku dzīves idealizācija un citi līdzīgi motīvi uz porcelāna trauku virsmas dominējoši sāka parādīties tikai trīsdesmito gadu sākumā, kad fabrikas produkcija izmainījās, jo savus zīmējumus kā priekšlikumus porcelāna dekorēšanai sāka iesniegt Latvijā pazīstami mākslinieki.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply