Ukrainas bērni apmeklēja NAF atbalstīto izstādi “Zaļš un vēl zaļāks”

Turpinot sadarbību ar Ukrainas kopienu Latvijā, Nākotnes Atbalsta fonds (NAF) ir organizējis Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēniem bezmaksas ekskursiju uz izstādi “Zaļš un vēl zaļāks”, kas notiek Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Izstāde “Zaļš un vēl zaļāks”, kas norisinās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar Nākotnes Atbalsta fonda atbalstu, sniedz bērniem iespēju dziļāk iepazīt un izprast dabu, tajā notiekošos procesus un veidot ilgtspējīgu domāšanu.

Pēc Nākotnes Atbalsta fonda uzaicinājuma izstādi apmeklēja Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēni, tajā skaitā Ukrainas bēgļu bērni, kuri mācās šajā skolā.

Pasākumā piedalījās Ukrainas vēstnieks Latvijā, Nākotnes Atbalsta fonda un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvji, kā arī Rīgas Ukraiņu vidusskolas bērni un skolotāji.

Kā teica, uzrunājot klātesošos, Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols: “Pamats ilgtspējīgām un harmoniskām attiecībām ar mūsu vidi sākas bērnībā. Ir svarīgi, lai mūsu bērni dziļi cienītu dabu un saprastu, kā par to rūpēties. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad mums jāpieliek ievērojamas pūles, lai mazinātu Krievijas armijas nodarītās postošās sekas mūsu dabai un Ukrainas ekoloģijai. Šajā sakarā vēlos pateikties Nākotnes Atbalsta fondam par iniciatīvu Ukrainas bērnu vides izglītības jomā.”

Savukārt Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle Jeļena Buraja atzīmēja: “Mums ir izveidojusies cieša sadarbība ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kur pašlaik mācās arī daudzi Ukrainas bēgļu bērni. Lai nodrošinātu jauniem skolas audzēkņiem kvalitatīvu mācību procesu, iepriekš iegādājamies nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Tagad, uzaicinot skolēnus uz šo izstādi, palīdzam viņiem labāk iepazīt Latvijas dabu un iemācīties to, ko mēs paši uzskatām par ļoti būtisku un īstenojam praksē – zaļo domāšanu un zaļo dzīvesveidu”.

Izstāde “Zaļš un vēl zaļāks” pieejamā un draudzīgā valodā stāsta par svarīgo pasaules izzināšanā – cilvēka un dabas līdzās pastāvēšanu. Mākslas ekspozīcija rosina apbrīnot dabas bagātību, novērtēt tās spēku un harmoniju. Centrālā uzmanība veltīta atbildības sajūtai, skarot dabas resursu un daudzveidības saglabāšanas, ekoloģijas un ilgtspējas jautājumus.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēni apmeklēja izstādi viņiem īpaši sarīkotajā ekskursijā, kā arī piedalījās radošās nodarbībās, interaktīvā veidā iegūstot jaunas zināšanas par dabu, tās daudzveidību un tajā notiekošajiem procesiem.

Nākotnes Atbalsta fonds kopš kara sākuma sniedz daudzpusīgu palīdzību Ukrainas bēgļiem un kopienai Latvijā, kas ietver gan materiālo atbalstu, gan psiholoģisko rehabilitāciju un kultūras pasākumus.

Fonds cieši sadarbojas ar Ukrainas vēstniecību Latvijā un Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kurā pašlaik mācās 190 ukraiņu bēgļu bērnu – puse no visiem skolēniem. 2022. gadā fonds iegādājās un nodeva skolai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu – jaunus portatīvus datorus un profesionālo kopēšanas tehniku. Sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā tika izdota grāmata bērniem ukraiņu valodā “Планета без смiття”, – finansējumu šim projektam nodrošināja Nākotnes Atbalsta fonds.

Jeļena Buraja ir saņēmusi goda pateicību no Ukrainas vēstnieka Latvijā par principiālu Ukrainas atbalstu tās cīņā ar Krievijas agresiju, par Ukrainas bēgļu uzņemšanas Latvijā veicināšanu un par finansiālās palīdzības piešķiršanu Rīgas Ukraiņu vidusskolai.