Par atbalstu un palīdzību cietušajiem

Dārgie draugi,

Rietumu Bankas dibinātā labdarības fondā Nākotnes Atbalsta fonds šajās dienās vēršas bankas klienti, partneri un darbinieki – gan ar palīdzības piedāvājumiem ukraiņu bēgļiem un cietušajiem, gan ar jautājumiem par to, kam un kur var palīdzēt. Vairāki cilvēki jau ir veikuši pārskaitījumus fondā.

Savukārt fonds uztur kontaktus ar organizācijām un valsts institūcijām, kuras nodarbojas ar bēgļu pieņemšanu un palīdzību tiem. Šiem mērķiem jau ir novirzīti un savākti ievērojami līdzekļi. Skaidrs arī tas, ka līdzekļi tādam atbalstam būs nepieciešami arī nākotnē.

Nākotnes Atbalsta fonds strādā pie tā, lai apzinātu tās vietas, projektus un programmas, kur šie līdzekļi būs īpaši nepieciešami. Tajā skaitā medicīnas palīdzības, bēgļu izmitināšanas un ēdināšanas, transporta jomā, palīdzībai mātēm ar bērniem un skolēniem no bēgļu ģimenēm utt.

Uzturam arī kontaktu ar labdarības organizāciju ziedot.lv, kura ir viens no ziedojumu apkopotājiem.

Rietumu Bankas darbinieki un viņu ģimenes turpina mantu vākšanu cietušajiem, ka arī piedalās cita veida atbalsta iniciatīvas.

Tie, kuri vēlas ziedot līdzekļus, var atrast mūsu labdarības fonda rekvizītus šeit: https://www.naf.lv/about/.

Nākotnes Atbalsta fonds ir atvērts projektu, kas vērsti uz palīdzību cietušajiem, pieņemšanai un izskatīšanai.