Nosaukti Latvijas skolēnu sacerējumu konkursa uzvarētāji

Iepriekšējā nedēļā Rietumu Bankas birojā svinīgi paziņoja Latvijas skolēnu sacerējumu konkursa uzvarētājus.

Konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas rīko Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija sadarbībā ar avīzi „Segodņa” un žurnālu „Ļubļu”, un to vienmēr atbalsta arī Rietumu Bankas Labdarības fonds.

Konkursā, kas ar katru gadu kļūst aizvien populārāks, šoreiz piedalījās Rīgas skolu audzēkņi, daudzu citu Latvijas pilsētu un novadu – Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Ludzas, Viļānu, Ilūkstes u.c. – skolēni, kā arī ārvalstu pārstāvji.

Saskaņā ar nolikumu visus dalībniekus sadalīja trīs grupās: jaunākajā (5.–7. klase), vidējā (8.–9. klase) un vecākajā (10.–12. klase). Katrai grupai pasniedzēju asociācijas speciālisti ik gadu piedāvā jaunas, oriģinālas un vecumposmam atbilstīgas sacerējumu tēmas.

Šogad jaunākās grupas skolēnu sacerējumu tēmas bija „Ko man iemācījis mājdzīvnieks” vai „Kur esi piedzimis, tur esi vajadzīgs”; vidējā grupā – „Mīli, nevis karo!” vai „Mīlēt var bez pretmīlestības. Draudzēties var tikai divi cilvēki”, bet vecākās grupas skolēni rakstīja par filozofisku tēmu „Redzēt netaisnību un klusēt – nozīmē pašam tajā piedalīties” (Ž. Ž. Ruso). Jebkura vecuma dalībnieks varēja izveidot kāda literārā varoņa profilu sociālajos tīklos.

Ceremonijas laikā visu kategoriju uzvarētājiem svinīgi pasniedza diplomus un balvas. Pasniedzēju asociācijas pedagogi lasīja interesantāko sacerējumu fragmentus, profesionāli komentēja un vērtēja jauniešu darbus, veidoja dzīvu dialogu ar jaunajiem autoriem, izsakot savu viedokli un daloties iespaidos.

„Patiesi priecājos, ka jaunieši nekoncentrējas tikai uz sevi, bet ieinteresēti un radoši apdomā to, kas notiek ap viņiem – gan klasē, skolā, gan valstī un sabiedrībā kopumā. Ārkārtīgi svarīgi, lai viņi notiekošo izvērtē un novērtē patstāvīgi un dziļi, nevis bērnišķīgi. Gribu novēlēt, lai viņi spētu saglabāt objektīvu vērtējumu un taisnīguma izjūtu, nezaudēt šīs brīnišķīgās, jaunībai raksturīgās iezīmes un prastu tās īstenot arī savā turpmākajā pieaugušu cilvēku dzīvē. Ar tādiem cilvēkiem Latvija patiesi varēs lepoties,” teica Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētājas vietnieks Sergejs Grodņikovs.

Valodas skolotāji atzinīgi novērtēja arī vairāku sacerējumu augsto literāro līmeni un skaisto valodu, atzīstot, ka šo darbu stils tos tuvina mazo formu literārajiem darbiem.

Šajā konkursā piedalījās gan audzēkņi no skolām ar krievu mācību valodu, gan latviešu skolu skolēni, kuri krievu valodu apgūst kā svešvalodu – daudzi no viņiem guva ievērojamus panākumus un kļuva par konkursa laureātiem.

Konkursa sacerējumus pieņēma no pagājušā gada 1. decembra līdz šā gada 15. februārim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply